Submodele: TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2001